Akupunkturskola

Nästa utbildning startar 14 – 15 september 2019. Mer information följer nedan.

Information om utbildningen

Ahremark Akupunktur erbjuder en treårig grundutbildning i akupunktur samt fortbildningskurser för redan verksamma akupunktörer. Akupunkturutbildningen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet och följer deras riktlinjer. Huvudlärare på utbildningarna är Ulf Ahremark. Presentation av Ulf Ahremark

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Ahremark Akupunkturs målsättning är att erbjuda högkvalitativa utbildningar till de som är intresserade av hälsa, rehabilitering och friskvård. Utbildningarna riktar sig till dig som vill arbeta som akupunktör eller komplettera din redan existerande mottagning med akupuntkturbehandlingar.

Fortbildningarna är till för dig som är akupunktör och vill lära dig mer om femelementsakupunktur och inriktningen wu yun liu qi (känd som stems and branches).

Du kommer lära dig

Ett stimulerande och meningsfullt yrke där du bidrar till människors hälsa, välmående och livskvalitet.

Om sambanden mellan hälsa och livsstil.

Hur du själv kan förebygga ohälsa genom att använda kunskap från kinesisk medicin.

Hur västerländska diagnoser kan översättas till akupunkturens språk.

Hur man behandlar de flesta västerländska diagnoser med akupunktur.

…och mycket mer…

Efter avslutad utbildning finns skolans lärare tillgängliga för fortsatt vägledning.

GRUNDUTBILDNINGEN I AKUPUNKTUR

 
Utbildningens innehåll
 

Yin_yang-300x300

 
Första året

Det första året lär vi oss om organen, deras funktioner och hur de bidrar till att skapa balans i kroppen. Vi går igenom betydelsen av yin och yang och teorin om de fem elementen. Praktiska övningar omfattar pulstagning och att hitta akupunkturpunkter.

 

meridians

Andra året

Andra året fortsätter studierna av meridiansystemet och akupunkturpunkterna. Vi lär oss om mer om de fem elementen från Wu Yun Liu Qi systemet (stems and branches). Vi lär oss om hur ohälsa uppkommer, hur det påverkar de olika organen och om olika behandlingsmetoder för att åtgärda det. Praktiska övningar med puls och punkter fördjupas.

 

acupunture_head

 
Tredje året

Det tredje året går vi igenom de flesta diagnoser från skolmedicinen och lär oss om hur vi kan förstå sjukdomsuppkomsten från akupunkturens perspektiv samt hur vi kan behandla den.

 

Examination

Teoretiska och praktiska prov ingår i slutet av varje kursår.

Praktik

Praktik görs gemensamt på kursträffar och hos Ahremark Akupunktur.

Diplom

Efter fullbordad kurs med godkända prov samt godkänd basmedicinsk utbildning (enligt Svenska Akupunkturförbundets anvisningar) delas diplom ut till eleverna.

Kurslängd

Varje kursår består av 12 undervisningsdagar fördelade på sex träffar med två dagars undervisning. En del av den teoretiska undervisningen sker via ljud- och videofiler som du går igenom hemma i egen takt. Mellan kursträffarna får du hemuppgifter att göra till nästa träff. Ibland har vi telefonmöten mellan träffarna.

Kursen hålls i Örebro. Antagning sker fortlöpande fram till kursstart. Utbildningen består av tre kursår.

Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur

KURSTILLFÄLLEN

Nästa kursstart

Nästa kursstart  sker hösten 2019. Datum för hösten är

14 – 15 september

26 – 27 oktober

7 – 8 december

Plats

Utbildningen sker för närvarande i Örebro.

Litteratur

Vid kursstart går vi igenom kurslitteraturen och andra rekommenderade böcker. De obligatoriska böckerna ingår i kursavgiften.

Kursavgift

Utbildningen kostar 44 900 kr per år inklusive moms och obligatoriska kursböcker och det är möjligt att delbetala. Om du betalar hela kursavgiften innan kursstart betalar du istället 39 900 kr.

Ansökan

Ansökan till utbildningen sker genom att skicka oss den ifyllda och undertecknade ansökningsblanketten.

LADDA NER ANSÖKAN

Antagningen

Antagningen slutförs efter en individuell intervju mellan den sökande och en eller flera av skolans representanter. Om den sökande antas betalar denne in anmälningsavgiften, 2500 kr på bankgiro 520-3872. Anmälningsavgiften räknas av från kursavgiften.

Vid avanmälan från kursen efter antagning betalas 1000 kr av anmälningsavgiften tillbaka. Vid avanmälan mindre än två veckor innan kursstart betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur
Lärare

Huvudlärare för utbildningen är Ulf Ahremark (Presentation av Ulf). Vid vissa avsnitt kan olika gästlärare vara inbjudna.

FORTBILDNING

Kurs i filosofin om Wu Yun Liu Qi, 10 stammar och 12 grenar (stems and branches)

De fem transformationerna och de sex energierna är basen för filosofin inom akupunktur. Denna kurs kommer ge dig en fördjupad kunskap om olika behandlingsmetoder och en ny syn på hur mycket akupunktur kan behandla framgångsrikt. Fokus för kursen är kapitel 66 – 73 i Nei Jing Su Wen. Ring oss för mer information.

Till vem är kursen avsedd?

Kursen är öppen för alla akupunktörer som studerat på någon av svenska akupunkturförbundets godkända skolor eller motsvarande utländska skolor.

Kurslängd

Kursen består av sex heldagar med både teori och praktik.