Behandlingar

AKUPUNKTURBEHANDLINGAR

Ahremark Akupunktur erbjuder akupunkturbehandlingar och utbildning i klassisk akupunktur. Vad är akupunktur? Behandlingar ges i Örebro där också akupunkturutbildningen sker. Akupunktur har effekt på många olika hälsotillstånd och kan hjälpa vid både kortvariga och långvariga besvär. Här kan du se exempel på besvär som behandlas med akupunktur Vad kan behandlas?

Hos Ahremark Akupunktur utgår vi från att kroppen är klok. Om det finns ett symtom så är det för att kroppen fått signaler som skapar det symtomet. Det är ett tecken på att något behöver vår uppmärksamhet. Samtidigt som vi vill minska smärta och obehag behöver vi titta på varför symtomen uppkommit, dels för att behandla det och dels för att undvika att det återkommer längre fram. Det finns alltid en orsak till hälsobesvär och sjukdomar och det är den vi vill behandla.

Med akupunktur behandlas orsaken till dina symtom så att kroppen själv kan läka och göra nödvändiga justeringar för att återfå balans, vilket är vårt naturliga tillstånd. Med balans och bra cirkulation i kroppen kan organ och kroppsliga system arbeta tillsammans i harmoni. Detta skapar förutsättningar för kroppen att reparera sig själv och upprätthålla ett hälsosamt tillstånd.

Målsättning
Hos Ahremark Akupunktur är vårt mål att du ska få det bästa av vad akupunktur kan erbjuda. Vi är här för att stödja dig med behandling och läkning av dina hälsobesvär och för att hjälpa dig att skapa god livskvalitet.

Om du söker en trygg, naturlig och kompetent metod för att förbättra din hälsa, antingen som ett komplement eller alternativ till vanlig sjukvård, är akupunktur ett bra alternativ.

Kanske önskar du liksom många av våra kunder att få behandling och hjälp med att komma åt grundorsaken till dina hälsobesvär. Vi har hjälpt många personer med värk, oro, stress och andra besvär. En del av våra kunder har diffusa symtom och saknar diagnos men upplever att något känns fel. Andra har tydliga diagnoser på mildare eller svårare sjukdom, ibland på sjukdomar som brukar räknas som kroniska.

Kanske har du fått höra att dina besvär är kroniska och att du behöver äta läkemedel resten av livet. Vår erfarenhet visar att det inte behöver vara så.

En del av våra kunder mår i huvudsak bra men vill öka sin livskvalitet. Det kan handla om att få hjälp med avslappning eller vid infertilitet.

Vilket är mitt nästa steg?
1. Ladda ner e-boken ”Akupunktur, en väg till hälsa”. Där kan ni läsa mer om akupunktur och kinesisk medicin. Boken är gratis.
2. Om ni är redo att boka tid kan ni ringa 019 – 10 10 88 eller 070 – 282 70 34.
3. Har du frågor om akupunktur? Ring 019 – 10 10 88 eller mejla oss info@klassiskakupunktur.se så ger vi mer information om det ni undrar över.

HUR FUNGERAR AKUPUNKTUR?

Akupunktur är en naturlig och skonsam metod för att uppnå dina hälsomål. Genom att stimulera olika punkter på kroppen kan cirkulationen och andra funktioner i kroppen regleras. Då finns mer resurser för läkning tillgängliga för kroppen. Akupunktur hjälper kroppen att hitta vägar för att balansera det som kommit ur balans.

Ett exempel följer här. Om du fått ett skärsår läker det vanligtvis utan att du behöver göra något speciellt. Det ligger i kroppens natur att läka det som gått sönder. Så bör det också vara med andra hälsobesvär men en obalans kan hindra eller fördröja läkningen. Då kan akupunktur användas för att återskapa balans så att kroppens naturliga läkningsförmåga stimuleras.

Behandlingen anpassas efter personen så även om två personer har samma symtom stimuleras ofta olika punkter på dem.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid första behandlingstillfället fyller du i ett hälsoformulär med frågor om din nuvarande och tidigare hälsa. Dels vill vi veta vilka besvär du vill ha hjälp med men även andra besvär som eventuellt finns. Inom akupunktur ser vi kroppen som en helhet så två symtom som kan verka åtskilda kan ha samband och berätta om orsaken som ligger bakom. Vi frågar också om tidigare besvär då aktuella symtom kan ha sitt ursprung i händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

Pulsen berättar
Efter att vi pratat om befintliga och gamla besvär är det dags för pulsdiagnostik vilket är den primära diagnosmetoden inom akupunktur. Den berättar om vad som är ur balans, var det pågår och hur det kan åtgärdas. Det akupunktören känner är kvaliteten på pulsslagen, exempelvis om de är spända eller avslappnade, breda eller smala och ytliga eller djupa. Pulsen, symtomen och vem du är (din ålder, konstitution, livsstil mm) påverkar valet av punkter som kommer stimuleras. Det är oftast mellan 1 – 5 punkter som stimuleras i en behandling.

Den första effekten vid en behandling är oftast att en djup avslappning upplevs. När kroppen slappnar av balanseras den och då kommer läkningsprocessen igång.

 

VAD KAN BEHANDLAS?

Akupunktur behandlar bland annat nedanstående besvär med goda resultat.

(Klicka på rubrikerna för att se beskrivning)

 • Akupunktur hjälper till att slappna av och stärka andningen så att besvären minskar. Många av de vi behandlat för astma behöver inte längre regelbundet använda läkemedel.

 • Vid allergi reagerar kroppen överdrivet mot något som finns i vår livsmiljö. Det kan vara ett ämne som naturligt finns i naturen, såsom pollen, vilket får kroppens försvar att överreagera.

  Behandlingen går ut på att balansera försvarsreaktionen så att det som inte är farligt för oss inte betraktas som något som är farligt.

 • Enkelt förklarat betraktar kinesisk medicin all sorts värk som att något hindrar eller blockerar det naturliga flödet i kroppen. Värken som känns är en följd av att cirkulationen försöker ta sig förbi hindren. Vid fysisk rörelse kommer cirkulationen igång och ibland lindrar det besvären. I andra fall är blockeringen så stark så att cirkulationen inte klarar av att ta sig förbi den. Då kan värken öka.

  Behandlingen har målet att öka cirkulationen och lösa upp hindren som blockerar den.

 • Bland de uttryck stress tar finns bland annat huvudvärk, spända muskler, irritation, sömnbesvär, depression, magbesvär och högt blodtryck. Vilka symtom en individ får beror på var dennes svaga punkt finns. En person kan få huvudvärk medan en annan får uppblåst mage från samma situation.

  Vi ser att stress uppkommer när kroppen inte hinner anpassa sig till rådande omständigheter. Behandlingen ökar förmågan att hålla balansen när förändringar sker. Den avslappnande effekten som akupunktur har är i sig en effektiv metod för att ta hand om stress.

 • Symtombilden vid utbrändhet kan variera mycket men den gemensamma nämnaren är att det finns en stor trötthet och till följd av det minskar en del funktioner i kroppen.

  Vid behandling av utbrändhet ligger fokus på att åter bygga upp kroppens resurser så att både kroppsliga funktioner och vardagslivet åter kan fungera smidigt.

 • Många olika magbesvär behandlas framgångsrikt med akupunktur. IBS, magkatarr, tarmbesvär är några exempel. Magen betraktas som centrum i kroppen och är central för att kroppen i övrigt ska fungera bra. Ibland behöver kost och matvanor ändras för att besvären ska försvinna helt.

 • Tennisarm kan komma av för hög eller enformig ansträngning av armen. Läs mer under ”Värk” ovanför.

 • Ofrivillig barnlöshet kan ha många olika orsaker. En del kan förklaras med medicinska tester medan det i andra fall saknas förklaring. De som kommer till oss för att få hjälp befinner sig i olika skeden i sin process. En del har precis börjat försöka bli gravida medan andra redan får hjälp hos fertilitetskliniken och kanske även gjort några försök med insättningar utan önskat resultat. För att bli gravid krävs enligt kinesisk medicin att det finns en balans i reproduktionssystemet samt att det finns ett överskott av energi. Om det finns andra besvär, exempelvis stress, så kan även det störa försöken då kroppen har fullt upp med att hålla dessa under kontroll.

  Behandlingen fokuserar på att balansera kroppen i stort, framförallt reproduktionssystemet, samt att bygga upp mer energi. Om det finns andra besvär som anses påverka möjligheter till graviditet behandlas även dessa.

 • Det finns många olika diagnoser som räknas som gynekologiska. Många av dem har enligt kinesisk medicin samma orsak, nämligen att det finns blockeringar i cirkulationen. Det en förklaring till bland annat värk och irritation innan menstruationen.

  Akupunktur kan reglera hormonella obalanser och många som kommer på behandling, även för andra orsaker än gynekologiska besvär, upplever att menstruationscykeln harmoniseras.

 • Fibromyalgi kännetecknas av värk och behandlas på samma sätt som värk.

 • Det kan finnas många olika orsaker till trötthet. Ibland är det en följd av andra besvär, exempelvis värk, magbesvär, stress eller sömnsvårigheter. Innan behandlingen börjar vill vi höra mer om bakgrunden till besvären och även behandla eventuella andra besvär som bidrar till att orsaka tröttheten.

 • Många höga blodtryck är skapade av stress och andra livsstilsfaktorer. Akupunktur hjälper både till med avslappning och att reglera hormoner som påverkar blodtrycket. Med akupunktur kan man också behandla biverkningar från blodtrycksmedicin, läs mer under Biverkningar från läkemedel.

 • Rehabiliteringen efter hjärnskakning, framförallt om det skett flera gånger, kan ta lång tid. Akupunktur snabbar på återhämtningen och minskar rehabiliteringstiden.

 • Depression och nedstämdhet beror enligt akupunktur på att det saknas utåtriktad kraft. Ickefysiska besvär behandlas med samma grundprinciper som fysiska då vi inom kinesisk medicin inte delar upp kropp och sinne som olika.

 • Variationerna inom sömnbesvär sträcker sig från svårigheter att somna till att man vaknar under natten eller helt enkelt sover dåligt och vaknar upp trött. Vi vill höra hur din sömn är påverkad så att vi kan balansera orsaken till ditt besvär. Behandlingen blir olika om du har svårt att varva ned på kvällen eller om du vaknar kl 03.00 och kan somna om eller om du vaknar kl 05.00 och inte kan somna om.

 • I den här gruppen sjukdomar angriper kroppen sig själv. Med hjälp av akupunktur vill man korrigera kroppens funktioner så att de arbetar tillsammans. I många fall är behandlingarna framgångsrika.

 • Läkemedel kan å ena sidan hjälpa till att lindra symtom och å andra sidan kan de utgöra en belastning för kroppen som måste bryta ned kemikalierna som finns i läkemedlet. Många som kommer på behandling hos oss äter olika sorters läkemedel och påverkas av deras biverkningar. Vi behandlar biverkningarna samtidigt som ett mål med behandlingen är att läkemedelskonsumtionen ska kunna minskas i samråd med läkare. Därigenom blir det minskad ansträngning för kroppen och mer resurser för läkning frigörs.

 • Det finns många olika sorters eksem och i allmänhet visar de att hetta och överaktivitet finns i kroppen. Behandlingen går ut på att minska aktiviteten och minska hettan. Ibland är eksem tecken på att kroppen försöker göra sig av med någon sorts restprodukter från exempelvis mat eller läkemedel och använder huden som hjälpmedel. Då syftar behandlingen till att balansera och stödja kroppens förmåga att göra sig av med restprodukterna på naturlig väg så att kroppen inte behöver trycka ut resterna genom huden.

Hur bokar jag en behandling?
Enklaste sättet att boka en behandling är att ringa oss på 019 – 10 10 88 eller 070 – 282 70 34. Ni kan också mejla till info@klassiskakupunktur.se

FRÅGOR OCH SVAR

Fungerar inte västerländsk medicin lika bra?

Läkemedel och kirurgi är bra när det används vid rätt tillfälle. Vid många besvär räcker det tyvärr inte till, framför allt när det gäller att öka livskvaliteten vid långvariga kroniska besvär eller när nya besvär kommit som biverkningar av läkemedel. Många av våra kunder har sökt hjälp inom vården men inte blivit hjälpta och då sökt alternativ till västerländsk medicin. Andra kunder önskar en mer friskvårdsbetonad metod som ser kropp och sinne som en enhet.

Kan man använda akupunktur som förebyggande behandling?

Ja, akupunktur används både för förebyggande behandling och för att behandla symtom och sjukdomar. Många kunder som blivit av med sina besvär återkommer med en eller ett par månaders intervall för att behålla nyvunnen inre balans, för att bättre kunna hantera vardagens stress och för att ha ett starkare immunförsvar.

Vilka är de viktigaste målen med en akupunkturbehandling?

1. Att lindra smärta och andra symtom.
2. Att balansera så att kroppens olika funktioner arbetar harmoniskt.
3. Att förebygga för att behålla hälsa och välbefinnande.

Hur lång tid tar behandlingen?

Det första besöket tar ungefär en timme. Tiden kan variera beroende på hur svåra och många besvär det handlar om. Följande behandlingar är oftast runt 40 minuter långa men det kan variera något beroende på vilken typ av obalans som behandlas.

Hur många behandlingar behöver jag komma på?

Antalet behandlingar som krävs innan ett besvär försvunnit är individuellt. Ibland är problemet borta redan efter ett par behandlingar. I andra fall börjar effekten märkas först efter ytterligare några behandlingar. Hur länge besvären funnits, besvärens art och den behandlades livsstil, är exempel på faktorer som påverkar längden på behandlingstiden.

Hur diagnostiseras mitt besvär av akupunktören?

Akupunktören använder sig av flera diagnosmetoder. Den viktigaste är pulsdiagnos som berättar var det finns obalanser. Läs mer om pulsdiagnostik här. Dessutom sker diagnos med hjälp av observation av patienten, exempelvis deras kroppsspråk, röst och andning. Även frågor om bland annat patientens sjukdomshistoria, livsstil, kost- och motionsvanor bidrar till akupunktörens diagnos.

Hur stora är nålarna?

Nålarna som används hos Ahremark Akupunktur är mellan 0,10 – 0,18 mm i diameter.

Hur många nålar används vid en behandling?

Det är ofta olika från gång till gång. Oftast är det två-tre stycken men det kan vara en eller fem också.

Var sätts nålarna?

Det som avgör var nålarna sätts är förutom besvären och diagnosen även bland annat individens konstitution, ålder, vilka övriga besvär de har och om de äter läkemedel. Oavsett besvär så är det vanligast att punkter från knäna ner till fötterna och från armbågarna ner till händerna används.

Är akupunkturnålarna säkra och sterila?

Ja, vi använder bara sterila engångsnålar. De kastas efter att ha använts en gång.