Vanliga frågor


Vad är akupunktur?

Akupunktur är en av flera varianter av kinesisk medicin. Namnet akupunktur kommer från latin, acu betyder nål och punctur betyder punkt. Vid akupunktur  införs mycket tunna nålar i specifika punkter på kroppen. Akupunktur används för att återställa den normala balansen och flödet i kroppen så att organ och kroppsliga system kan arbeta tillsammans i harmoni så som det är tänkt. Denna balans skapar förutsättningar för kroppen att reparera sig själv och upprätthålla ett hälsosamt tillstånd. Om vi skär oss läker såret av sig självt utan att vi behöver ägna vår uppmärksamhet åt det. Om det inte läker är det ett tecken på att något i kroppen är i obalans. Samma sak gäller även andra symtom, att de naturligt ska gå över ”av sig självt”, men så är inte alltid fallet. Då fungerar akupunktur bra för att rätta till de obalanser som uppkommit.

 

Hur stora är nålarna?

Nålarna som används hos Ahremark Akupunktur är mellan 0,10 – 0,20 mm i diameter.

 

Hur många nålar används vid en behandling?

Det är ofta olika från gång till gång. Vanligtvis är det två – tre stycken men det kan ibland vara en eller fem stycken också.

 

Varför ska jag välja Akupunktur?

Om du har några hälsoproblem som du vill bli av med så är klassisk akupunktur ett av de bästa sätten för att uppnå dina hälsomål. Akupunktur tillåter dig att läka utan att tillsätta läkemedel till kroppen, och utan att ta ut några organ.  Det är ett säkert och naturligt sätt som gör att din kropp kan läka på egen hand.

Akupunktur identifierar grundorsaken till problemet, och underlättar din kropp att själv läka, eller göra nödvändiga justeringar på egen hand utan användning av läkemedel eller kirurgi.

Om en varningslampa lyser rött i bilen, skulle du ignorera det eller sätta en bit tejp över den? Du skulle förmodligen vilja ta reda på orsaken till att lampan lyser. Troligen tändes den som en indikator på att det finns ett fel någonstans. Precis som din bil, skickar din kropp varningssignaler i form av symptom. Symptomen är bara tecken på att kroppen har nått ett tillstånd där den behöver din omedelbara uppmärksamhet. Många människor tar mediciner och läkemedel som helt enkelt ”sätter tejp över ljuset” och täcker över symptomen. Vi vill alla minska smärta och obehag, men vi måste också titta på varför din kropp slog på varningslampan.  Inom akupunktur söker vi ursprunget till problemet för att åtgärda orsaken, så att inte bara symptomen blir lösta utan även den underliggande obalansen.

 

Fungerar inte västerländsk medicin lika bra?

Läkemedel och kirurgi är bra när det används vid rätt tillfälle. Västerländsk medicin är ungefär som brandkåren och akupunktören är som hantverkaren eller inredningsarkitekten. Brinner det i ditt hus så behöver du ringa brandkåren, men är du intresserad av att renovera ditt hus, bygga till en veranda eller tapetsera om, då gör brandkåren med vattenslangar och brandyxor mer skada än nytta. Akuta besvär såsom blindtarmsinflammationer, njurstensanfall och bilolyckor är som bränder. Tack och lov handlar de flesta hälsobesvär om renoveringar av kroppen.

 

Kan man använda akupunktur som förebyggande behandling?

Akupunktur används både för att behandla symtom och sjukdomar, likväl som att förebygga att nya besvär uppkommer eller att gamla besvär återkommer. Det sägs att läkare i det gamla Kina fick betalt så länge deras patienter var friska. Om de blev sjuka hade inte läkarna skött sitt jobb och fick behandla dem gratis, så tanken att behandla förebyggande har varit med sedan århundraden. Många klienter som blivit av med sina besvär återkommer med en eller ett par månaders intervall för att bibehålla nyvunnen inre balans, bättre kunna hantera vardagens stress och ha ett starkare immunförsvar.

 

Vilka är de viktigaste målen med en akupunkturbehandling?

Lindring: Att lindra smärta och andra symtom
Korrigering: För att stärka organsystemen i kroppen, så att de arbetar harmoniskt. För att återställa en god energinivå och ett gott flöde i hela kroppen.
Underhåll: För att bibehålla hälsa och välbefinnande genom att upprätthålla ett harmoniskt och hälsosamt tillstånd. Detta är långsiktig omsorg som är utformad för att hålla dig frisk och kry. Förebyggande medicin är den sanna vägen till hälsa.

 

Är akupunkturnålarna sterila och säkra?

Ja, vi använder bara sterila engångsnålar. De kastas efter att ha använts en gång.

 

Hur lång tid tar en behandling?

Det första besöket tar ungefär en timme. Tiden kan variera beroende på komplexiteten på besvären och vilken typ av besvär det handlar om. Efterföljande akupunkturbehandlingar är oftast runt 40 minuter långa. Även detta kan variera något beroende på vilken typ av obalans det gäller.

 

Hur många behandlingar behöver jag komma på?

Antalet behandlingar som krävs innan ett besvär försvunnit är individuellt. Ibland är problemet borta redan efter ett par behandlingar, i andra fall börjar effekten av behandlingen märkas först efter ytterligare några behandlingar. Den behandlades livsstil, besvärens art och hur länge besvären funnits är exempel på faktorer som påverkar längden på behandlingstiden.

 

Hur diagnostiseras mitt besvär av akupunktören? 

Pulsdiagnos: En invecklad utvärdering av pulserna visar var i flödet det finns störningar och om det finns obalanser i organen. Läs mer om pulsdiagnostik under blogginläggen www.klassiskakupunktur.se/blogg

Observation av patienten: Akupunktören betraktar färg och kondition på hud, hår, naglar, röst, andning mm och lägger de tecknen till diagnosen.
Frågor: Tagande av sjukdomshistoria, patientens livsstil, kost, motionsvanor, familjehistoria, emotionell balans. Dessa kan alla bidra till obalanser i flöden och organ.

 

Vart sätts nålarna?

En vanlig fråga är ”om jag har problem med migrän/tennisarm/ högt blodtryck etc, var sticker ni nålarna då?”  Detta är en fråga som saknar ett entydigt svar, för hänsyn tas till fler faktorer än enbart symtomen. Oavsett besvär så är de vanligaste ställena för nålarna från knäna ner till fötterna och från armbågarna till händerna.

Det som avgör vilka punkter som används är kombinationen av pulsdiagnosen, besvären/önskemålen och individen (kön, ålder, livsstil mm).

- Pulsdiagnosen berättar om bakgrunden till obalansen som gett upphov till symtomen samt nuvarande tillstånd, d v s var resurserna för att återupprätta harmoni och balans finns tillgängliga.

- Inom kinesisk medicin klassificeras sjukdomar på ett annat sätt än inom skolmedicinen. Två olika personer som båda har astma kan enligt kinesiskt medicinskt perspektiv ha olika obalanser. Två olika personer som har olika besvär exempelvis eksem och spännings­huvudvärk kan enligt kinesisk medicin ha samma obalans. För att förstå vilken obalans som ligger bakom en sjukdom används förutom pulsen även information från sjukdomshistorik och eventuella övriga nuvarande besvär.

- Olika individer behöver olika akupunkturbehandling för att återfinna eller bibehålla hälsan. En ung man som är byggjobbare och ägnar fritiden åt maratonlöpning och en pensionerad dam som främst ägnar sig åt sin frimärkssamling har naturligtvis olika utgångspunkt för sin hälsa, även om de båda har magsår. Kinesisk medicin lägger ingen värdering i vilken utgångspunkt en person har, utan ser till de möjligheter som finns i varje enskilt fall.

Vid återbesöket kommer pulsen att ha förändrats från den tidigare behandlingen. Därför kommer nya punkter väljas vid varje ny behandling.


Hos Ahremark Akupunktur och Utbildning möter ni akupunktör Ulf Ahremark. Ulf började studera akupunktur...
Läs mer