Följande inlägg innehåller en del termer som förutsätter att man har en viss bakgrundskunskap inom kinesisk medicin. I övrigt riktar sig texten till alla oavsett förkunskaper.

Himmelska stammar och jordiska grenar (Stems and Branches)

 

Grunden till de teorier som används i femelementsakupunktur hittas i filosofin om stammar och grenar. I första kapitlet av Nei Jing Su Wen frågar Huang Ti hur det kommer sig att människor i gamla tider levde längre och friskare. Svaret i korthet är att de praktiserade Tao, och förstod balansen mellan yin och yang, så som energierna i universum förändras. Filosofin om de himmelska stammarna och jordiska grenarna handlar om att förstå den naturliga rytm som finns mellan yin och yang, och hur vi behöver vara i samklang med den rytmen för att bibehålla vår hälsa.

 

Människan är skapad av energierna i sin omgivning och är därför en reflektion av energin runt omkring sig. Cyklerna i himlen och på jorden tar sig uttryck i våra olika organ, deras funktioner och meridiansystemet. Vi är levande uttryck för yin och yang och de fem elementen. Människan skapades ur balansen mellan himmel och jord och för att ha hälsa, eller bättre uttryckt att ”vara hälsa”, behöver vi leva i balansen och samspelet som råder mellan himlen och jorden. I himlen och på jorden råder olika cykliska förlopp i hur energin rör sig. I Nei Jing Su Wen beskrivs att det i himlen är tio steg för att fullborda en cykel medan cykeln på jorden har tolv steg.

 

De tio himmelska stammarna och de tolv jordiska grenarna skiftar båda samtidigt så det totalt finns 60 kombinationer av stam och gren. En yinstam paras alltid ihop med en yingren och samma gäller för yangstammar och yanggrenar. I kinesiska kalendern har vi en cykel på 60 år med en ny kombination av stam och gren varje år. Man kan också bestämma vilken stam och gren som gäller för månaden, dagen och timmen. De brukar benämnas de fyra pelarna inom kinesisk astrologi. Även var och ett av djuren i den kinesiska zodiaken är kopplade till en gren och därigenom ett organ. Den kinesiska klockan kommer ur ordningen av grenar under dygnet, det är den enda cykeln som är samma varje dag året runt. Man kan se filosofin om stammar och grenar som både grunden till och en utökning av femelementsteorin. Tack vare dess omfattning ges det mer förklaring och logik till luckor som annars kan hittas inom kinesisk medicinsk filosofi.

 

Det finns många tillämpningar och behandlingsmetoder som kommer från filosofin om stammar och grenar. Den kanske mest kända, men sällan använda, är den då en punkt anses ”öppen” under ett visst klockslag på en viss dag i 60-dagarscykeln och därför extra lämplig att sticka. Det finns många andra behandlingsmetoder som är mer vanliga i praktiken. Den viktigaste principen i behandling inom filosofin om stammar och grenar är att yin ger näring till yang och att yang skapar yin. Om Shen qi är i obalans väljs helst inga punkter tillhörande Zu Shaoyin utan punkter på andra meridianer. Exempelvis de som står i ett motsatsförhållande till Shen, vilka enligt filosofin om stammar och grenar är Shou Yangming och Zu Yangming eller de som föder Shen, antingen enligt Shengcykeln, Shou Taiyin, Zu Yangming, Shou Taiyang, Shou Jueyin eller Zu Jueyin (jo, det är rätt skrivet), eller via flödet av Ying qi, Zu Taiyang. Omständigheterna och pulsen avgör vilket alternativ som är mest lämpligt i ett enskilt fall.

 

Man delar också upp stammar och grenar i personlig qi och universell qi. Den personliga qin följer med en viss person och berättar om vilka styrkor och svagheter som naturligt finns hos personen. Den indikerar då var man kan förvänta sig obalanser, och om man behandlar preventivt, vilka delar som bör stödjas för att undvika sjukdom och besvär. Om symtom redan finns kan den personliga qin vägleda till ursprunget av obalansen.

 

Den universella energin talar om vilken energi som råder vid en viss tidpunkt. Beroende på vilken stam och gren som råder under behandlingen kan det vara olika fördelaktigt med olika sorters behandling för att återställa balansen mellan patienten och himmel och jord.

 

Detta är en introduktion till filosofin om stammar och grenar. Mycket mer kan sägas om ämnet och tillämpningarna är många. Hur de himmelska stammarna och jordiska grenarna samspelar och hur vi håller oss i balans med dem beskrivs framför allt i kapitel 66 – 74 i Nei Jing Su Wen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *