Om Ahremark

ULF AHREMARK

Hos Ahremark Akupunktur möter ni akupunktör Ulf Ahremark. Ulf började studera akupunktur 1994 och har utbildat sig inom både klassisk kinesisk akupunktur och traditionell kinesisk akupunktur under sex års tid. Sedan 1997 är han aktiv som akupunktör och sedan 2008 som akupunkturlärare. Han har utbildning inom västerländsk medicin och är som medlem i Svenska Akupunkturförbundet ansvars- och patientförsäkrad. Genom sitt samarbete med International Colleges of Acupuncture har han startat den enda svenska akupunkturskolan som lär ut klassisk akupunktur enligt Wu Yun Liu Qi (Stems & Branches). Ulf ingår i ett internationellt nätverk av akupunktörer vilka regelbundet fördjupar sina kunskaper inom klassisk akupunktur genom utbyte av erfarenheter och studier inom kinesisk medicin.

I högstadiet hade Ulf bestämt sig för att bli civilingenjör och efter gymnasiet började han studera Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Det som lockade var framför allt studier av modern fysik där energi och materia anses vara olika tillstånd av samma sak och att energin betraktas som oförstörbar. Studierna på KTH kom att handla mer om matematik än att lista ut hur gravitationen fungerar i svarta hål eller om hur många dimensioner verkligheten består av enligt supersträngsteorin. Ulf började tänka sig en annan framtid än den som civilingenjör och fann att det inom kinesisk medicin fanns liknande tankegångar som inom modern fysik. Inom kinesisk medicin anses det att qi, livsenergi, är oförstörbar och att materia och energi inom kroppen påverkar varandra så mycket så att de inte kan separeras utan betraktas som olika tillstånd av samma sak. Att börja studera akupunktur var på ett sätt ett stort steg från KTH och samtidigt naturligt då Ulf sedan tonåren tränat budo, japansk kampkonst, och många tankegångar från budon är samma som inom akupunktur.

KLINIKEN

2007 flyttade vi in i lokalerna på Hjortstorpsvägen 1 i Örebro. Vi har flera behandlingsrum och en lektionssal.

 

Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur
Ulf Ahremark, Akupunktur