Om oss

Ulf Ahremark

Hos Ahremark Akupunktur och Utbildning möter ni akupunktör Ulf Ahremark. Ulf började studera akupunktur 1994 och han har utbildat sig inom både CCM (Classical Chinese Medicine) och TCM (Traditional Chinese Medicine) under sex års tid. Den akupunktör som influerat honom mest är Peter van Kervel. Sedan 1997 är han aktiv som akupunktör och sedan 2008 som akupunkturlärare. Han har utbildning inom västerländsk medicin och är som medlem i Svenska Akupunkturförbundet ansvars– och patient­för­säkrad. Genom sitt samarbete med ICA, International Colleges of Acu­puncture, har han startat den enda svenska akupunkturskolan som lär ut klassisk akupunktur enligt Stems & Branches och Femelementsakupunktur. Ulf ingår i ett internationellt nätverk av akupunktörer vilka kontinuerligt fördjupar sig inom CCM genom utbyte av erfarenheter och studier av gamla kinesiska akupunkturtexter.

 

Bakgrund innan akupunkturen

I högstadiet hade Ulf  bestämt sig för att bli civilingenjör och efter gymnasiet började han studera Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Det som lockade var framför allt studier av modern fysik där energi och materia anses vara olika tillstånd av samma sak och energin anses oförstörbar. Studierna på KTH kom att handla mer om matematik än att lista ut hur gravitationen fungerar i svarta hål eller om hur många dimensioner verkligheten består av enligt supersträngsteorin. Ulf började tänka sig en annan framtid än den som civilingenjör och fann att det inom kinesisk medicin fanns liknande tankegångar som inom modern fysik. Inom kinesisk medicin anses det att Qi är oförstörbar och materia och energi inom kroppen påverkar varandra så mycket så att de inte kan separeras utan anses som olika tillstånd av samma sak. Att börja studera akupunktur var på ett sätt ett stort steg från KTH och samtidigt naturligt då Ulf sedan tonåren tränat budo, japansk kampsport, och många tankegångar från budon är samma som inom akupunkturen.

Vår vision

Ahremark Akupunktur och Utbildning startades ur visionen att tänja gränserna för vad som anses möjligt beträffande hälsa och tillfrisknande. Vi har målsättningen och strävan att öka hälsan, glädjen och livskvaliteten hos våra kunder med hjälp av akupunkturbehandlingar samt kortare och längre kurser inom hälsa och personlig utveckling.

Vår gärning

Trots de många framsteg vår civilisation gjort upplever många personer kortare eller längre perioder av lägre livskvalitet än de förtjänar och kunde ha. Många åkommor vilka räknas som kroniska inom västerländsk medicin behandlas med kinesisk medicin med goda resultat. Ahremark Akupunktur och Utbildning tillhandahåller ett naturligt sätt att hjälpa människor med både kortvariga besvär och långvariga sjukdomar tack vare väl utförd akupunktur. Vi bidrar samtidigt till bevarandet och spridandet av gammal österländsk kunskap i form av klassisk akupunktur i dagens moderna samhälle.