Skip to content

Behandling

AKUPUNKTURBEHANDLINGAR

Ahremark Akupunktur erbjuder akupunkturbehandlingar i Örebro. Akupunktur har effekt på många olika hälsotillstånd och kan hjälpa vid både kortvariga och långvariga besvär. Här kan du se exempel på besvär som behandlas med akupunktur Vad kan behandlas?

Vi utgår från att kroppen är klok. Om det finns ett symtom så är det för att kroppen fått signaler som skapar det symtomet. Det är ett tecken på att något behöver vår uppmärksamhet. Samtidigt som vi vill minska smärta och obehag behöver vi titta på varför symtomen uppkommit, dels för att behandla det och dels för att undvika att det återkommer längre fram. Det finns alltid en orsak till hälsobesvär och sjukdomar och det är den vi vill behandla.

Med akupunktur behandlas orsaken till dina symtom så att kroppen själv kan läka och göra nödvändiga justeringar för att återfå balans. Balans är vårt naturliga tillstånd då organ och kroppsliga system kan arbeta tillsammans i harmoni. Detta skapar förutsättningar för kroppen att reparera sig själv och upprätthålla ett hälsosamt tillstånd.

Målsättning
Hos Ahremark Akupunktur är vårt mål att du ska få det bästa av vad akupunktur kan erbjuda. Vi är här för att stödja dig med behandling och läkning av dina hälsobesvär och för att hjälpa dig att skapa god livskvalitet.

Om du söker en trygg, naturlig och kompetent metod för att förbättra din hälsa, antingen som ett komplement eller alternativ till vanlig sjukvård, är akupunktur ett bra alternativ.

Kanske önskar du liksom många av våra kunder att få behandling och hjälp med att komma åt grundorsaken till dina hälsobesvär. Vi har hjälpt många personer med värk, oro, stress och andra besvär. En del av våra kunder har diffusa symtom och saknar diagnos men upplever att något känns fel. Andra har tydliga diagnoser på mildare eller svårare sjukdom, ibland på sjukdomar som brukar räknas som kroniska.

Kanske har du fått höra att dina besvär är kroniska och att du behöver äta läkemedel resten av livet. Vår erfarenhet visar att det inte behöver vara så.

En del av våra kunder mår i huvudsak bra men vill öka sin livskvalitet. Det kan handla om att få hjälp med avslappning eller vid infertilitet.

Vilket är mitt nästa steg?
1. Ladda ner e-boken ”Akupunktur, en väg till hälsa”. Där kan ni läsa mer om akupunktur och kinesisk medicin. Boken är gratis.
2. Om ni är redo att boka tid kan ni ringa 070 – 282 70 34.
3. Har du frågor om akupunktur? Ring 070 – 282 70 34 eller mejla oss info@klassiskakupunktur.se så ger vi mer information om det ni undrar över.

HUR FUNGERAR AKUPUNKTUR?

Akupunktur är en naturlig och skonsam metod för att uppnå dina hälsomål. Genom att stimulera olika punkter på kroppen kan cirkulationen och andra funktioner i kroppen regleras. Då finns mer resurser för läkning tillgängliga för kroppen. Akupunktur hjälper kroppen att hitta vägar för att balansera det som kommit ur balans.

Ett exempel följer här. Om du fått ett skärsår läker det vanligtvis utan att du behöver göra något speciellt. Det ligger i kroppens natur att läka det som gått sönder. Så bör det också vara med andra hälsobesvär men en obalans kan hindra eller fördröja läkningen. Då kan akupunktur användas för att återskapa balans så att kroppens naturliga läkningsförmåga stimuleras.

Behandlingen anpassas efter individen så även om två personer har samma symtom stimuleras ofta olika punkter på dem.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Vid första behandlingstillfället fyller du i ett hälsoformulär med frågor om din nuvarande och tidigare hälsa. Dels vill vi veta vilka besvär du vill ha hjälp med men även andra besvär som eventuellt finns. Inom akupunktur ser vi kroppen som en helhet så två symtom som kan verka åtskilda kan ha samband och berätta om orsaken som ligger bakom. Vi frågar också om tidigare besvär då aktuella symtom kan ha sitt ursprung i händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

Pulsen berättar
Efter att vi pratat om befintliga och gamla besvär är det dags för pulsdiagnostik vilket är den primära diagnosmetoden inom akupunktur. Den berättar om vad som är ur balans, var det pågår och hur det kan åtgärdas. Det akupunktören känner är kvaliteten på pulsslagen, exempelvis om de är spända eller avslappnade, breda eller smala och ytliga eller djupa. Pulsen, symtomen och vem du är (din ålder, konstitution, livsstil mm) påverkar valet av punkter som kommer stimuleras. Det är oftast mellan 1 – 5 punkter som stimuleras i en behandling.

Den första effekten vid en behandling är oftast att en djup avslappning upplevs. När kroppen slappnar av balanseras den och då kommer läkningsprocessen igång.

 

VAD KAN BEHANDLAS?

Akupunktur behandlar bland annat nedanstående besvär med goda resultat.

(Klicka på rubrikerna för att se beskrivning)

Hur bokar jag en behandling?
Enklaste sättet att boka en behandling är att ringa oss på 070 – 282 70 34. Ni kan också mejla till info@klassiskakupunktur.se

FRÅGOR OCH SVAR

Fungerar inte västerländsk medicin lika bra?

Läkemedel och kirurgi är bra när det används vid rätt tillfälle. Vid många besvär räcker det tyvärr inte till, framför allt när det gäller att öka livskvaliteten vid långvariga kroniska besvär eller när nya besvär kommit som biverkningar av läkemedel. Många av våra kunder har sökt hjälp inom vården men inte blivit hjälpta och då hittat alternativ till västerländsk medicin. Andra kunder önskar en mer friskvårdsbetonad metod som ser kropp och sinne som en enhet.

Kan man använda akupunktur som förebyggande behandling?

Ja, akupunktur används både för förebyggande behandling och för att behandla symtom och sjukdomar. Många kunder som blivit av med sina besvär återkommer med en eller ett par månaders intervall för att behålla nyvunnen inre balans, för att bättre kunna hantera vardagens stress och för att ha ett starkare immunförsvar.

Vilka är de viktigaste målen med en akupunkturbehandling?

1. Att lindra smärta och andra symtom.
2. Att balansera så att kroppens olika funktioner arbetar harmoniskt.
3. Att förebygga för att behålla hälsa och välbefinnande.

Hur lång tid tar behandlingen?

Det första besöket tar ungefär en timme. Tiden kan variera beroende på hur svåra och många besvär det handlar om. Följande behandlingar är oftast runt 40 minuter långa men det kan variera något beroende på vilken typ av obalans som behandlas.

Hur många behandlingar behöver jag komma på?

Antalet behandlingar som krävs innan ett besvär försvunnit är individuellt. Ibland är problemet borta redan efter ett par behandlingar. I andra fall börjar effekten märkas först efter ytterligare några behandlingar. Hur länge besvären funnits, besvärens art och den behandlades livsstil, är exempel på faktorer som påverkar längden på behandlingstiden.

Hur diagnostiseras mitt besvär av akupunktören?

Akupunktören använder sig av flera diagnosmetoder. Den viktigaste är pulsdiagnos som berättar var det finns obalanser. Dessutom sker diagnos med hjälp av observation av patienten, exempelvis deras kroppsspråk, röst och andning. Även frågor om bland annat patientens sjukdomshistoria, livsstil, kost- och motionsvanor bidrar till akupunktörens diagnos.

Hur stora är nålarna?

Nålarna som används hos Ahremark Akupunktur är mellan 0,10 – 0,18 mm i diameter.

Hur många nålar används vid en behandling?

Det är ofta olika från gång till gång. Oftast är det två-tre stycken men det kan vara en eller fem också.

Var sätts nålarna?

Det som avgör var nålarna sätts är förutom besvären och diagnosen även bland annat individens konstitution, ålder, vilka övriga besvär de har och om de äter läkemedel. Oavsett besvär så är det vanligast att punkter från knäna ner till fötterna och från armbågarna ner till händerna används.

Är akupunkturnålarna säkra och sterila?

Ja, vi använder bara sterila engångsnålar. De kastas efter att ha använts en gång.