Skip to content

Behandling

Information om hur behandlingen går till. Gå till avsnittet.

Hem

Akupunkturskola

Information om akupunkturskolan. Gå till avsnittet.

Hem

Övriga kurser

Information om våra övriga kurser. Gå till avsnittet.

Hem

Klassisk akupunktur ger bättre hälsa!

Vet du ibland med dig att något behöver göras men skjuter ändå upp det tills du märker att situationen blir ohållbar? Gäller det också din hälsa? Din hälsa är viktig, kanske det viktigaste du har. Tyvärr har många av våra klienter gått alldeles för länge med sina hälsobesvär. Men nu kan du göra något för att bryta den onda cirkeln.

Akupunktur är en naturlig, effektiv och riskfri hjälp för att må bättre och kan vara nyckeln till din framtida hälsa. Hos oss får du ett personligt mottagande och en grundlig undersökning av vad som enligt klassisk akupunktur orsakat ditt hälsotillstånd. Du får behandling som utgår från dig som person och inte enbart från dina symtom. Du är inte dina symtom, du är mycket mer än så.

Du kan, liksom tusentals personer före dig, vara en av de som får hjälp med dina besvär hos oss. Akupunktur används ofta för att lindra smärta och öka avslappning. Det är även effektivt för rehabilitering vid utmattningssyndrom, utbrändhet och arbetsskador. Många elitidrottare och motionärer får hjälp med idrottsskador, exempelvis sträckningar och hjärnskakningar. Bland de vanligaste önskemålen hos våra kunder ingår allergi, astma, infertilitet och huvudvärk. Även högt blodtryck, orolig mage, depression och auto-immuna sjukdomar är vanligt förekommande. Listan med behandlingsbara sjukdomar och symtom är lång och du kan läsa om en del av dem på denna hemsida.

Du kanske undrar om akupunktur fungerar? Ja, det fungerar. Det kan vi säga då akupunktur fortfarande existerar efter att ha utförts under tusentals år. Dessutom ser vi bra resultat från behandlingarna på kliniken varje dag.

Du hittar Ahremark Akupunktur centralt i Örebro och vi kommer använda vår långa erfarenhet för att du ska må bättre. Ring oss nu för att boka din tid 070 – 282 70 34.

Vad kan behandlas?

(Klicka på rubrikerna för att läsa mer.)

Hem

Gratis bok

Ahremark Akupunktur och Utbildning AB

Ulf Ahremark
Hjortstorpsvägen 1
703 66 ÖREBRO

Tel: 070 – 282 70 34
E-mail: info@klassiskakupunktur.se

 


Visa större karta

Ulf Ahremark

Hos Ahremark Akupunktur och Utbildning möter ni akupunktör Ulf Ahremark. Ulf började studera akupunktur 1994 och han har utbildat sig inom både CCM (Classical Chinese Medicine) och TCM (Traditional Chinese Medicine) under sex års tid. Den akupunktör som influerat honom mest är Peter van Kervel. Sedan 1997 är han aktiv som akupunktör och sedan 2008 som akupunkturlärare. Han har utbildning inom västerländsk medicin och är som medlem i Svenska Akupunkturförbundet ansvars– och patient­för­säkrad. Genom sitt samarbete med ICA, International Colleges of Acu­puncture, har han startat den enda svenska akupunkturskolan som lär ut klassisk akupunktur enligt Stems & Branches och Femelementsakupunktur. Ulf ingår i ett internationellt nätverk av akupunktörer vilka kontinuerligt fördjupar sig inom CCM genom utbyte av erfarenheter och studier av gamla akupunkturtexter.

Bakgrund innan akupunkturen

I högstadiet hade Ulf  bestämt sig för att bli civilingenjör och efter gymnasiet började han studera Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Det som lockade var framför allt studier av modern fysik där energi och materia anses vara olika tillstånd av samma sak och energin anses oförstörbar. Studierna på KTH kom att handla mer om matematik än att lista ut hur gravitationen fungerar i svarta hål eller om hur många dimensioner verkligheten består av enligt supersträngsteorin. Ulf började tänka sig en annan framtid än den som civilingenjör och fann att det inom kinesisk medicin fanns liknande tankegångar som inom modern fysik. Inom kinesisk medicin anses det att Qi är oförstörbar och materia och energi inom kroppen påverkar varandra så mycket så att de inte kan separeras utan anses som olika tillstånd av samma sak. Att börja studera akupunktur var på ett sätt ett stort steg från KTH och samtidigt naturligt då Ulf sedan tonåren tränat budo, japansk kampsport, och många tankegångar från budon är samma som inom akupunkturen.

Utvecklingen av det som vi idag känner som kinesisk medicin föregicks av behandlingsmetoder från shamanska traditioner. Ulf har studerat shamanism parallellt med akupunktur för att få en djupare kunskap om grunden till akupunktur och han håller även kurser i shamanism.

Vår vision

Ahremark Akupunktur och Utbildning startades ur visionen att tänja gränserna för vad som anses möjligt beträffande hälsa och tillfrisknande. Vi har målsättningen och strävan att öka hälsan, glädjen och livskvaliteten hos våra kunder med hjälp av akupunkturbehandlingar samt kortare och längre kurser inom hälsa och personlig utveckling.

Vår gärning

Trots de många framsteg vår civilisation gjort upplever många personer kortare eller längre perioder av lägre livskvalitet än de förtjänar och kunde ha. Många åkommor vilka räknas som kroniska inom västerländsk medicin behandlas med kinesisk medicin med goda resultat. Ahremark Akupunktur och Utbildning tillhandahåller ett naturligt sätt att hjälpa människor med både kortvariga besvär och långvariga sjukdomar tack vare väl utförd akupunktur. Vi bidrar samtidigt till bevarandet och spridandet av gammal österländsk kunskap i form av klassisk akupunktur i dagens moderna samhälle.