Skip to content

Introduktionskurs

Här följer videofilmer och ljudspår med olika avsnitt inom kinesisk medicin. Efter de flesta filmer finns en pdf-fil med instuderingsfrågor. Svaren till frågorna hittas i motsvarande film.

Introduktion till Kinesisk medicin

Den här videon ger en översikt till bakgrunden för kinesisk medicin.

Grunden till hälsa

Här ges en bakgrund till förändringar/cykler i himlen och på jorden som enligt kinesisk medicin skapar balans och hälsa.

Yin och Yang

Här visas grundläggande begrepp för att förstå filosofin runt yin och yang.

Instuderingsfrågor Yin och Yang

Inom akupunktur möter vi ett annat perspektiv på hälsa och ohälsa än vad vi lärt oss från västerländsk medicin. Här kan du lyssna på (obs det är en ljudfil) några tankegångar som återkommer inom klassisk kinesisk medicin.

Filosofi 0-1

De följande fyra filmerna beskriver kinesisk filosofi från ett numerologiskt perspektiv. Det är en film vardera med siffrorna 0 -1, 2, 3 och 4 – 12.

Filosofi 2

Filosofi runt siffran 2.

Filosofi 3

Filosofi runt siffran 3.

Filosofi 4-12

Filosofi runt siffran 4 – 12.

Förhimmelsk qi

Qi kan översättas till livsenergi. Enligt kinesisk medicin flödar olika sorters qi, med olika funktion, inom oss. En del qi är medfödd och den kallas förhimmelsk qi.

Efterhimmelsk qi

Qi kan översättas till livsenergi. Enligt kinesisk medicin flödar olika sorters qi, med olika funktion, inom oss. En del qi förvärvas under livet och den kallas efterhimmelsk qi.

Instuderingsfrågor Efterhimmelsk qi

Kinesiska namn

Här följer kinesiska namn på organ och meridianer med en förklaring om varför vi använder kinesiska namn.

Wu Xing

Wu Xing betyder fem transformationer eller faser och kallas ofta de fem elementen. I denna video introduceras elementen och det samspel som råder mellan dem.

Träelementet

Här går vi igenom organ, färg, känsla, smak, klimat mm som hör till träelementet.

Eldelementet

Här går vi igenom organ, färg, känsla, smak, klimat mm som hör till eldelementet.

Jordelementet

Här går vi igenom organ, färg, känsla, smak, klimat mm som hör till jordelementet.

Metallelementet

Här går vi igenom organ, färg, känsla, smak, klimat mm som hör till metallelementet.

Vattenelementet

Här går vi igenom organ, färg, känsla, smak, klimat mm som hör till vattenelementet.

Femelementskaraktärer

Först en återblick av yin – yang och grunden för de fem elementen. Sedan går vi igenom personlighetsdrag för de olika elementen och hur en obalans i ett element kan uttryckas i en persons karaktär och uttryckssätt.

Pulsdiagnostik introduktion

En introduktion till varför och hur vi använder pulsdiagnostik inom klassisk akupunktur.

Merediansystemet

Här ges en bakgrund till meridiansystemet och vilken funktion det och akupunkturpunkterna har i kroppen.

Merediansystemet

Här visas meridiansystemet på en akupunkturdocka.

Vad kan akupunktur behandla?

Hur akupunktur betraktar läkning i kroppen och exempel på vad som behandlas med akupunktur med bra resultat.

Akupunkturbehandlingens steg

Så här går en akupunkturbehandling till från akupunktörens perspektiv. Hur anamnes, diagnostik och puls leder till en behandlingsstrategi och behandling. Även det du behöver lära dig för att jobba som akupunktör.

Hälsosam kost

Grundläggande råd från kinesisk medicin rörande att ha en diet som stödjer hälsan.

Organklockan

Den här videon introducerar det naturliga flödet enligt organklockan från kinesisk medicin. Den beskriver meridiansystemets och organens naturliga rytm och vad årstidsenergi är.

Organklockan 2

I den här videon ges olika exempel på hur organklockan tillämpas praktiskt i en akupunkturbehandling.

Introduktion stammar och grenar till akupunkturförbundet

Det här är en introduktion till filosofin om stammar och grenar. Den vänder sig främst till medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet, dvs redan utbildade och praktiserande akupunktörer som använder sig av akupunkturstilar där stammar och grenar inte finns med. Det mesta går att följa även om man är ny inom kinesisk medicin och det kan finnas några delar då det är lite svårare att hänga med.

Frågestund för introduktionskursen

Blandade frågor inom akupunktur.