Akupunktur har en mångtusenårig historia och har hjälpt miljontals människor till bättre hälsa och livskvalitet. Det viktigaste hjälpmedlet för en akupunktörs förmåga att hitta orsaken till besvär och symtom är pulsdiagnostik. Vid pulsdiagnostik handlar det inte om hur fort eller långsamt pulsen slår utan om vilken kvalitet slagen har. De kan exempelvis vara ytliga eller djupa, spända eller avslappnade, breda eller smala. Kvaliteten på pulsslagen berättar hur balansen är i de olika organen och i meridianerna, kroppens energiflöden. Pulsslagens karaktär undersöks på flera olika ställen på handleden och i vissa fall kan det upplevas som om akupunktören letar efter pulsen utan att hitta den. Med hjälp av informationen från pulsen lägger akupunktören upp behandlingen. Låt oss ta några exempel som visar hur stor betydelse pulsdiagnostiken spelar.

 

 

Det första exemplet

Värk beror enligt kinesisk medicin på att det är något som stör cirkulationen i kroppen. Det kan vara olika orsaker som ligger bakom. Exempelvis kan cirkulationen vara för kraftig, ungefär som en trafikstockning. Då behöver behandlingen minska på trycket. Det kan också bero på att det inte är nog mycket cirkulation, ungefär som en bäck som torkat ut. Då behöver behandlingen öka tillströmningen. I båda exemplen gör det ont fast på grund av olika orsak, och behandlingen kommer då att ha olika fokus, att minska eller öka flödet. Med hjälp av pulsdiagnostik får man reda på vilken som är orsaken bakom symtomen.

 

Ännu ett exempel

Om vi känner oss varma kan det kort och gott bero på att vi har för mycket värme. Det är enkelt och logiskt. Men det kan finnas en annan bakgrund också. Låt oss säga att kroppen blir nedkyld. Kroppen är intelligent och ökar självklart temperaturen. Om den ökar för mycket kommer vi att uppleva att vi är varma. Det kan vi uppleva om vi kommer inomhus efter att ha varit ute på vintern. Efter en stund blossar värmen på kinderna. För mycket värme kan alltså bero på att kroppen reagerat mot kyla. Enligt kinesisk medicin kan för mycket värme bland annat ge symtom som eksem, allergier, svettningar och feber. Om en person har besvär av för mycket värme kan behandlingen gå ut på att antingen kyla kroppen eller ta bort kylan som orsakat värmen, beroende på ursprunget till symtomen. Genom pulsdiagnostik kan man här ta reda på vad som är den bakomliggande orsaken till symtomen och komma fram till lämplig behandling.

Det finns fler faktorer som påverkar hur akupunktören väljer att lägga upp behandlingen, såsom ålder, livsstil, konstitution och sjukdomshistorik. Den viktigaste faktorn är dock pulsen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *