Yin_yang.svg

 

Det kanske mest kända begreppet från kinesisk filosofi är yin och yang. Symbolen för yin och yang är känd över hela världen och hittas förutom i sammanhang runt kinesisk filosofi eller medicin även på kläder, smycken, surfbrädor, tatueringar och mycket mer. När jag föreläser om kinesisk medicin och filosofi brukar jag visa symbolen för yin och yang och först fråga om åhörarna känner igen den. Svaret är vanligen ett rungande ”ja”. Sedan frågar jag vad den betyder och står för. Då brukar en tvekande tystnad uppstå vilken bryts då någon säger ”balans” eller ”harmoni”.

 

Balans

I naturen finns en inneboende ordning av balans och harmoni. Ordningen kan rubbas periodvis men på sikt återfås den. För att vi som människor ska kunna ha balans och harmoni bör vi följa de naturliga rytmerna som skiftar mellan aktivitet och vila, värme och kyla, ljus och mörker o s v. Då har vi balans och förutsättningarna för en god hälsa kan optimeras. Balans och harmoni är delar av vad symbolen och teorin om yin och yang handlar om. Det är dock bara en bråkdel av all symbolik som ligger samlad där.

 

Cirkeln

Symbolen är uppbyggd av flera delar. Låt oss först betrakta att det är en cirkel. Cirkeln är en symbol för livet då livet sker i cykler. En cirkel har ingen början och inget slut, precis som livet i stort. Ett enskilt liv kan förstås anses ha en början och ett slut, men livet som princip fortsätter synbarligen oupphörligt. Cirkeln bör inte vara perfekt i sin form (vilket är tydligt om jag ritat upp den under ett föredrag) för i naturen är det sällsynt med perfekta cirklar även om runda former är vanligt, exempelvis trädstammar, vattendroppar, månen och regnbågen.

images

Cirkeln visar oss också att beroende på varifrån på cirkeln som vi betraktar livet så kommer vår uppfattning om det att vara annorlunda. Ett exempel på det är om det är en grupp människor som sitter i en cirkel i ett rum.  Om var och en av dem tittar rakt framåt och ska beskriva rummet de sitter i kan de som sitter mitt emot varandra ge mycket olika beskrivningar av hur rummet ser ut. De sitter dock i samma rum och på samma sätt ser vi olika på verkligheten även om vi befinner oss i samma verklighet.

 

Motsatser

Halva symbolen är mörk och halva är ljus. Den delen av symbolen talar bland annat om för oss att vi uppfattar vår värld genom att dela upp den i motsatser. Vi uppfattar ljus och mörker, hårt och mjukt, varmt och kallt. Allt vi uppfattar har en motsats och det är genom motsatsen som vi ofta definierar ett fenomen.

 

 

För att få en förståelse för något måste vi ha en referenspunkt. Vi kan påstå att 50 kg är tungt, exempelvis om vi ska bära omkring på en resväska som väger 50 kg. Men en bil som väger 50 kg skulle anses vara synnerligen lätt. En vinterdag med 10 plusgrader tycker vi är varmt medan en midsommarafton med 15 plusgrader tycks oss kall. Vår upplevelse påverkas av våra referensramar. För att kunna säga om något betraktas som yin eller som yang måste vi berätta vad vi relaterar det till.

 

Självreglerande processer

Livet och universum är uppbyggt av skeenden som reglerar och kontrollerar varandra. Aktivitet och vila, explosion och implosion, tilltagande och avtagande är exempel på vad som hela tiden finns närvarande och som är en del av livet. Yin representerar vila, implosion och avtagande medan yang är motsatserna. Så länge som den växelverkan som sker mellan yin och yang är i balans så finns potentialen för liv.

 

Svart och vit prick

Det finns också en ljus prick i det mörka och en mörk prick i det ljusa. Det visar oss att det inte finns något som är totalt yin eller fullkomligt yang, utan de innefattar fröet till sin motsats inom sig.  Det visas också i formen på det mörka och ljusa fältet. Om vi följer cirkeln medsols från nedersta delen så ökar det ljusa fram till överdelen där det mörka fältet tar vid och ökar tills vi kommit längst ner på cirkeln igen. Yin och yang transformeras naturligt till varandra och det är livets rörelse. Allt liv kräver rörelse för att upprätthållas.

 

Saknar värderingar

En sak som är värd att betona i teorin om yin och yang är att det inte finns någon värdering i begreppen. Mörkt är varken bättre eller sämre än ljust och detsamma gäller varmt och kallt, aktivitet och vila och kvinnligt och manligt.

 

 

Det finns mycket mer att tillägga om yin och yang och det kanske kommer i ett inlägg längre fram.

En kommentar till Yin och yang

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *